Demolice s těžkou technikou

Tato technika se používá u demolic celých staveb nebo jejích převážné části. U demolic domů se dvěma nebo třemi podlažími používáme bagry nebo buldozery.

U staveb ve větších výškách používáme bourací hydraulické nůžky, které jsou nejvhodnějším a nejekonomičtějším řešením demolice pro svou možnost práce v různých polohách a díky výraznému snížení hladiny otřesů.

demolice_obr1

Ruční bourání

Provádíme u menšího rozsahu bouracích prací nebo není-li možnost použít strojního zařízení. Ke své práci používáme ruční nářadí: pneumatické kladiva neboli sbíječky, hydraulické nůžky, brusky. V případě potřeby využíváme technologie řezání plamenem.

bourani_111
bourani_333
bourani_444
bourani_555
bourani_667

Video-ukázka demolic