IMG_1792
Written by Leo Osmančík on Červenec 10, 2016 in Kanalizační přípojky

Galerie

Popis

Kanalizační přípojka. Oblast: Ludgeřovice, ul. Višňová

  • Zaměření výkopu na potrubí dle dodaného projektu,
  • odstranění stávajícího kanalizačního potrubí,
  • vykopání zeminy,
  • napojení kanalizačního potrubí na hlavní vývod (šachtu),
  • napojení kontrolních šachet ve zlomových oblastech,
  • dodávka materiálu dle norem,
  • uvedení zeminy – pozemku do původního stavu,