Sádrokartonové podhledy

PODHLEDY – Představují moderní, čisté a rychlé řešení zakrytí stávajícího stropního podhledu. Do těchto konstrukcí se snadným způsobem vkládají tepelné či zvukové izolace. Díky vložení zvukové izolace do podhledu docílíme optimálního odzvučnění jednotlivých místností nad sebou. Tepelnou izolaci vkládáme do podhledu v případech, kdy potřebujeme oddělit místnosti teplejší od chladnějších. Podhledy nám umožňují snížit světlou výšku místnosti na požadované rozpětí díky konstrukčním prvkům. Sádrokartonové podhledy jsou elegantním řešením pro každý strop.

PODKROVÍ – Podkrovní místnosti mají jistě svůj půvab a romantiku. Atypické prostory, které nám vzhledem k šikmým stěnám v podkroví vznikají, nám poskytují zajímavá řešení pro místnosti. Díky sádrokartonu, kvalitním izolacím a střešním oknům můžete v podkroví využít velmi útulný a funkční obytný prostor.

sdk1 (1)

Sádrokartonové stěny

PŘÍČKY – Díky sádrokartonovým příčkám umíme rozdělit snadným způsobem prostor na jednotlivé místnosti. U této technologie nám odpadá mokrý proces, což se projeví pozitivně na rychlosti a ceně výstavby příček. Do dutin těchto konstrukcí můžeme vložit instalace (vodovodní potrubí, elektro apod.) a nemusíme tak vysekávat drážky ve zdivu.

DEKORATIVNÍ PŘÍČKY – Jsou vhodné pro vizuální oddělení obytného prostoru. Takováto příčka může mít prvky s otvory pro odlehčení optického dojmu, ale také tyto otvory mohou splňovat funkci odkladacích ploch nebo olemování vybraných předmětů. Tyto konstrukce jsou v široké škále variabilní tvarově i barevně.

PŘEDSTĚNY – Těmito konstrukcemi můžeme esteticky vylepšit stávající povrchy stěn a příček, ale také zlepšit jejich akustické vlastnosti. Prostor mezi předstěnou a stávajícím zdivem můžeme využít pro vedení instalací.

sdk3

Náhled do sádrokartonových konstrukcí

Ukázka těchto konstrukcí zevnitř. Zde vidíme, jakým způsobem kotvíme posuvné dveře nebo vedeme instalace (vodovodní potrubí, odpadní potrubí, elektrické kabely, plynové potrubí apod.)

sdk5
sdk6