IMG_3320

Galerie

Popis

Rekonstrukce domu – Max Tara. Oblast Hlučín, ul. Ostravská.

  • Oprava fasády – čištění stávajícího podkladu, penetrace, perlinka s lepidlen, venkovní štuk, penetrace, silikonová barva,
  • odstranění terasové dlažby a soklu, vyzpravení podkladu s pancéřovou perlinkou, nanesení hydroizolačních nátěrů a položení nové dlažby se sokly a chrliči na vodu přes okraj terasy,
  • nadezdívka terasových stěn – zábradlí,
  • demontáž stávajícího plotu a montáž nového plotu,
  • oprava zámkové dlažby – zrušení palisád a tůjí + vyložení tohoto prostoru novou zámkovou dlažbou. V místech propadlých částí se dlažba rozebrala a provedlo se hloubení s následným hloubkovým hutněním a zásypem hrubou struskou, také se provedlo betonování tohoto prostoru. Položení zbytku dlažby se provedlo po vyzrání betonu,
  • chemické čištění zámkové dlažby,
  • provedeny nátěry veškerých dřevěných konstrukcí – teras, podbytí a krovu,
  • očištěna střešní asfaltová krytina od plísní a nečistot. Na asfaltovou krytinu se natřel asfaltovým lakem.