IMG_2746 (1)
Written by Leo Osmančík on Červenec 11, 2016 in Kanalizační přípojky Ostatní

Galerie

Popis

Vodovodní přípojka. Oblast: Stará Plesná.

Vodovodní přípojka v délce 75 bm procházela přes tři pozemky a dvě cesty.

  • Vytyčení dráhy vodovodní přípojky,
  • vykopání dráhy do nezamrzné hloubky,
  • proveden protlak přes cestu,
  • u druhé cesty se použila těžká technika-předrozbíjení podloží kangem s následným vybagrováním,
  • navrtány dvě soupravy vodovodních přípojek pro dvě vodovodní přípojky,
  • zasypávání výkopů a drážek s postupným hloubkovým hutněním zeminy,
  • zalití výkopu přes cestu betonem, na který se položila živice a zhutnila se vybrační deskou,
  • uvedení pozemků do původního stavu.